Pianistul Nils Anders Mortensen. Johann Sebastian Bach - CD Review, 24 aprilie 2023

Cele șase partite pentru clavecin de Johann Sebastian Bach a fost publicate separat începând din anul 1726, apoi cinci mai târziu au apărut în cadrul unui set intitulat Exerciții pentru clavecin. Se pare că marele compozitor german s-a inspirat în conceperea acestor partituri din setul de partite creat la sfârșitului secolului al 17-lea de Johann Kuhnau, cel care l-a precedat de Bach în postul de cantor la Biserica Sf. Thomas din Leipzig. În comparație cu acestea, dar și cu alte piese dedicate claviaturii de Bach, cum ar fi suitele engleze și franceze, cele șase partite publicate în 1731 la Leipzig sunt mai dificile tehnic, îndrăznețe ca structură - îndepărtându-se de formele tradiționale ale suitelor franceze de dans pentru o mai mare libertate de interpretare, fantezie și creativitate a discursului - mai puțin axate pe scriitura contrapunctică imitativă și mai mult pe frumusețea melodiilor susținute de armonii rafinate, creând tipuri noi de texturi sonore. Trei dintre aceste partite - prima, a cincea și a șasea - sunt incluse în programul albumului pe care vi-l propun în premieră la Radio România Muzical: înregistrări realizate la sfârșitul anului 2021, la Biserica Luterană Sofienberg din Oslo, de Nils Anders Mortensen, un excepțional reprezentant al școlii pianistice scandinave. În Partita nr. 1 BWV 825 în Si bemol major, Nils Anders Mortensen pune accent pe inventivitatea melodică și diversitatea ritmică ce caracterizează această partită, oferindu-ne o versiune dinamică, ușor romanțată în mișcările lente, în contrast cu cele rapide redate cu rigoare stilistică și claritate sonoră. Același dinamism și în Partita a V-a în Sol major, care începe cu un preludiu al cărui caracter improvizatoric este bine redat de pianistul norvegian, continuând apoi cu Allemanda elegantă, subtil ornamentată melodic, Couranta ritmată și Sarabanda în același stil luminos, optimist și grațios. Pentru următoarea mișcare Bach a optat pentru un tempo de menuet, urmat de Passepied, încheind această partită BWV 829 cu Giga în formă de fugă dublă, cu texturi contrapunctice complexe expuse detaliat și fluent de pianistul Nils Anders Mortensen.

Născut în anul 1971, pianistul Nils Anders Mortensen a urmat studii muzicale la Oslo, Paris și Hanovra. A câștigat câteva concursuri prestigioase, cum ar fi Premiul Mozarteum din Salzburg, Concursul tinerilor pianiști din Norvegia și Robert Levin Memorial Prize. Nils Anders Mortensen a suținut concerte ca solist al celor mai importante orchestre din Norvegia și a înregistrat numeroase albume care acoperă un repertoriu cuprinzător, de la muzica barocă la cea modernă, Bach, Schumann, Brahms, Debussy și Bartok fiind câțiva dintre compozitorii abordați de acest talentat pianist.


Larisa Clempuș