Înapoi la: Emisiuni

Muzici tradiționale cu dr. Constantin Secară, etnomuzicolog

Vestitorii Anului Nou. Cântări bizantine, colinde și alte urări cântate
Marți, 1 Ianuarie 2019 , ora 23.05

Este o ediție specială prin intermediul căreia vom cunoaște câțiva „vestitori” ai Anului Nou, ce se vor întruchipa prin cântări bizantine, colinde, urări și cântece din această perioadă; ele vin atât din spațiul cultural românesc și din cel mediteranean, cât și din Balcani și Europa Centrală.

Unire și unitate, cultură și identitate: ființa spirituală a neamului românesc
Marți, 27 Noiembrie 2018 , ora 19.00

Cu ediția din 27 noiembrie 2018 a emisiunii „Muzici tradiționale”, dedicată Zilei Naționale a României, se încheie călătoria prin ținuturile românești, din cadrul ciclului consacrat sărbătoririi Anului Centenar al Marii Uniri.

Pe data de 17 aprilie 2018, de la ora 19.00, debutează, cu binecunoscutul generic "Muzici tradiționale", un nou ciclu de emisiuni, în contextul campaniei Moștenitorii României - un proiect Radio România dedicat sărbătoririi Anului Centenar al Marii Uniri. În acest cadru se va evidenția unitatea în diversitate a folclorului muzical românesc, ca expresie și dovadă a unității de neam, limbă și țară, a vitalității, trăiniciei, perenității și continuității poporului român pe aceste meleaguri.

"Viața unui popor e legată, între altele, de pământul pe care îl locuiește", scria istoricul Constantin C. Giurescu în monumentala sa lucrare Istoria românilor, apărută într-o primă ediție în anul 1935. Și, continua savantul român: "Așezarea acestui pământ, înfățișarea și bogăția lui au o deosebită însemnătate". Din această perspectivă, s-a afirmat deseori că specificul național s-a cristalizat și s-a impus cel mai pregnant în specificul folcloric. Această remarcă este valabilă pentru toate popoarele, inclusiv pentru cel român, popor cu etnogeneză daco-romană și cu vocație spirituală creștină. Un popor este suma tuturor persoanelor care-l compun pe axa timpului istoric, de la naștere și până la dispariție, trecând prin cicluri de vârste și evenimente care marchează existența și devenirea individuală și colectivă. Muzicile tradiționale românești exprimă oglindirea acestui univers aproape infinit, având drept fundament dorința de a pătrunde și înțelege rosturile vieții și omului pe pământ, întru nemurirea rostuirilor esențiale.

În acest context, prin mijlocirea sonorităților folclorice, vor fi prezentate ținuturile tradiționale românești și vor fi puse în valoare comorile și simbolurile ascunse, păstrate în multitudinea de piese muzicale, mai vechi și mai noi, din toate genurile folclorice vocale și instrumentale, care fac parte din patrimoniul spiritual al poporului român. De asemenea, pentru întregirea unei perspective unificatoare asupra diversității, influențelor și interferențelor etnice și culturale ale românilor cu celelalte neamuri trăitoare în acest spațiu, vor fi cunoscute și unele din tradițiile și muzicile folclorice ale cetățenilor României care aparțin altor etnii și religii, conlocuitori cu românii, de veacuri, în aceste ținuturi.

Emisiunile vor putea fi urmărite în fiecare zi de marți, de la ora 19.00, în reluare sâmbăta, de la ora 10.00, atât pe frecvențele Radio România Muzical (97,6 FM și 104,8 FM) cât și online, pe site-ul www.romania-muzical.ro.

Sunt Constantin Secară, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor să aveți pace, lumină și bucurie în suflet! Și, nu uitați: Tradiția este în noi, tradiția suntem noi! La bună auzire!

dr. Constantin Secară, etnomuzicolog