Arhivă : Recomandări Înapoi

Vocile sacrului. Cântări bizantine din Săptămâna Patimilor - Muzici tradiționale, 30 aprilie

Publicat: vineri, 22 Aprilie 2016 , ora 10.50


Cântările bizantine din Săptămâna patimilor - pregătirea prăznuirii Învierii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos

S-a spus, nu fără temei, că Postul cel Mare constituie călătoria duhovnicească a Bisericii către Paști. Imnografia acestei perioade exprimă pogorârea la iad a Mântuitorului, ca început al Învierii și ca temei al mântuirii omului, împlinind în lume o lucrare cu un evident caracter cosmic. În Sfânta și Marea Sâmbătă, creștinii ortodocși și greco-catolici se află în ultima zi de pregătire înaintea prăznuirii Învierii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintelor Paști. După cele șase săptămâni ale Postului Mare, după Duminica Floriilor, numită și Intrarea Domnului în Ierusalim, a urmat Săptămâna Patimilor, cu Deniile din fiecare seară, care au culminat cu Denia celor 12 Evanghelii (din Sfânta și Marea Joi) și cu Denia Prohodului Domnului, din Sfânta și Marea Vineri. În acest context am socotit că este potrivit să vă ofer câteva dintre cântările liturgice bizantine care împodobesc, în aceste zile, slujbele bisericești. Vom asculta cântări în limba română și în limba greacă, interpretate de Grupul psaltic "Nectarie Protopsaltul", din București și de Corul Bizantin Grec. Astfel, vom avea posibilitatea să comparăm textele și structurile melodice originale cu cele traduse și adaptate în limba română.


Troparul - cea mai succintă entitate poetico-muzicală a imnografiei bizantine

"Când slăviții ucenici la spălarea Cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de argint îmbolnăvindu-se, s-a întunecat, și judecătorilor celor fără-de-lege, pe Tine, Judecătorul cel drept, Te-a dat." Acestea sunt primele cuvinte ale troparului, în ehul al patrulea plagal, care se cântă la Denia din Sfânta și Marea Joi. În această zi, Tradiția Bisericii pomenește patru fapte: spălarea picioarelor ucenicilor, de către Mântuitorul Hristos, Cina cea de taină, constituită în transmiterea dumnezeieștilor Taine, rugăciunea Domnului cea mai presus de fire și trădarea lui Iuda. Din punct de vedere imnografic, troparul este o entitate cu dimensiuni reduse, bazată pe o strofă singulară și articulată unitar, reprezentând descrierea poetico-muzicală concisă a semnificației sărbătorii a cărei slujbă este săvârșită. Cele două variante interpretative (greacă și română) ne vor permite să sesizăm filiația comună a textelor muzicale, care sunt bazate pe formule melodice omogene și repetitive, determinate, la rândul lor (și în mod esențial) de concizia și formele poetice ale textului grecesc.


Denia Prohodului Domnului - teologie și doxologie prin cântarea bizantină

"În mormânt, Viață, pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea Ta cea multă preaslăvind." În Sfânta și Marea Vineri, seara, se săvârșește, în bisericile ortodoxe, Denia Prohodului Domnului, care simbolizează îngroparea dumnezeiască și trupească a Mântuitorului Hristos. Cântările Prohodului sunt în număr de trei și se cântă în stil antifonic, de două sau mai multe grupuri de psalți; fiecare cântare se compune din mai multe tropare, precedate de câte un stih (sau vers) din Psalmi, care se interpretează în stilul recitativ. Prima și a doua sunt compuse în ehul întâi plagal, iar a treia în ehul al treilea. Cea dintâi traducere românească a cântărilor Prohodului este datorată lui Macarie Ieromonahul, la începutul veacului al XIX-lea, împlinind o necesitate liturgică a bisericii române. În cadrul ediției speciale din această seară vă invit să ascultăm împreună câteva strofe din cadrul celor trei cântări ale Prohodului Domnului, interpretate mai întâi în limbile greacă și arabă, de psalții Corului Bizantin Grec, și apoi în română, de Grupul psaltic "Nectarie Protopsaltul".

Vă invit, așadar, sâmbătă 30 aprilie 2016, de la ora 17.30, la "Muzici tradiționale", să descoperim împreună "vocile sacrului" într-o ediție specială, cuprinzând cântări bizantine din Săptămâna Patimilor Domnului. Vă doresc tuturor să vă bucurați de Învierea Domnului, cu pace și cu lumină în suflete!

dr. Constantin Secară,
etnomuzicolog