Arhivă : Cronici Înapoi

'George Enescu inedit'

Publicat: joi, 23 Aprilie 2015 , ora 12.58

La scurt timp după ce a dat posibilitatea melomanilor să se întâlnească, în recital, cu viorile lui Enescu, Muzeul ce-i poartă numele a invitat publicul la un nou eveniment, în seria menită să omagieze cei 60 de ani trecuți de la intrarea în nemurire a Maestrului, lansând volumele VII-VIII din "Caietele Enescu", apărute la Editura ICR în îngrijirea violonistului Șerban Lupu. Și acestea, ca și cele publicate cu un deceniu în urmă, alătură partituri în mare parte inedite, pe care solistul le-a descoperit în arhiva Muzeului, dar în forma (sau stadiul) unor schițe, asupra cărora a lucrat îndelung, reușind să le confere o structură finală, cât mai aproape de ceea ce, probabil, a gândit compozitorul, așa cum dezvăluie notațiile uneori destul de greu de descifrat. Pasionat de muzica enesciană, Șerban Lupu a detaliat "istoria" pieselor incluse în volume, datând din perioade extrem de diverse, considerate a fi "așchii sărite de la masa de lucru" - după cum afirma criticul muzical Malcolm MacDonald -, purtând amprenta reperelor constant regăsite în opusuri celebre.

După cuvântul rostit de directorul Muzeului, Cristina Andrei, cea care a colaborat și la cercetarea primelor manuscrise publicate (2005) în acest "serial", muzicologul Viorel Cosma a brodat pe "tema dată" în maniera sa obișnuită, pentru ca apoi să ascultăm câteva dintre paginile apărute acum în premieră, prezentate de același violonist care a și interpretat miniaturi compuse de Enescu la doar 9 ani (Legende) sau la maturitate (Hora Unirei, Impressions en style roumain), marcate de influența folclorică și de evocarea locurilor natale, cu puternice trimiteri la celebra secvență Lăutarul sau chiar la alte momente (și subtitluri) din suita Impresii din copilărie; aceeași sensibilă meditație s-a reliefat și în Serenade en sourdine scrisă pentru vioară și violoncel, abordată de Șerban Lupu alături de Dan Cavassi, instrumentiști care apoi au cântat, împreună cu violistul Iulian Popovici și pianistul Mihai Murariu, Nocturne "Villa d'Avrayen", compusă pentru întâlnirile muzicale din casa familiei Menuhin, în apropiere de Paris, acolo unde Enescu revenea adesea și pentru a fi în compania unor muzicieni de cotă. Lucrări în care se simte stadiul de schiță, unele reduse la melodii simple, cu o anume tandrețe, sau dificile ca scriitură violonistică, încercând și combinații timbrale diverse, în sonuri estompate, preferând un tempo mai "așezat", singura piesă mai incisivă fiind acea horă în care este citat și un fragment din Imnul regal, lucrare datând din perioada primului Război Mondial. O trecere prin frânturi de inspirație enesciană, datând din anii copilăriei până la senectute, poate încercări și variante ce pregăteau opusuri de referință din creația sa, tălmăcite acum cu dăruire și sinceritate, cu dorința de a oferi, parte în primă audiție, pagini semnate de Enescu și aflate la Muzeul care, și în acea seară, a omagiat personalitatea artistului printr-o manifestare cu aură de eveniment, sub genericul "George Enescu inedit".

În aula Palatului Cantacuzino, un public destul de numeros a urmărit cu interes și emoție întreaga desfășurare a programului, dar au lipsit, din nou, comentatorii muzicali și compozitorii, deci chiar cei care clamează cu insistență promovarea și cunoașterea creației enesciene. Important rămâne însă faptul că au apărut noi volume ce cuprind partituri pentru vioară și pian, pentru pian solo sau pentru ansamblu cameral, parte aduse în fața spectatorilor de către instrumentiști de talent, la fel de dăruiți (și) muzicii lui George Enescu.


Anca Florea