Arhivă : Cronici Înapoi

'Cervantes și muzica'

Publicat: miercuri, 22 Aprilie 2015 , ora 10.59

Onorând împlinirea celor 400 de ani de la apariția părții a doua din romanul Don Quijote de la Mancha, prin care autorul său, Miguel Cervantes, a devenit celebru, Institutul cultural ce-i poartă numele a organizat marți, 21 aprilie 2015, la București, o serată muzicală, sub genericul "Cervantes și muzica", propunând, la Ateneu, lucrări renascentiste sau premergătoare stilului baroc, decupate, firesc, din creația spaniolă.

Pe lângă interesul trezit chiar de omagierea lui Cervantes prin muzica timpului său, un plus de atractivitate a adus și invitarea cvartetului "Zarabanda", alcătuit din interpreți specializați în cântul pe instrumente de epocă, astfel încât i-am ascultat pe Álvaro Marías (flauto dolce, deopotrivă conducătorul ansamblului), Alejandro Marías (viola da gamba), Gerardo Arriaga (vihuela) și Jordán Fumadó (clavecín) într-un program atractiv în sine. Un public destul de numeros dar... nu foarte avizat (dovadă fiind aplauzele ivite între secvențele unor cicluri, de altfel menționate în pliantul de sală și "plimbarea" unora prin sală în timpul concertului), a descoperit, cu acest prilej, compozitori practic necunoscuți la noi, în partituri adesea încărcate de melodii și ritmuri pline de farmec. Au alternat pagini lirice, evocatoare, ca de baladă, sugerând melancolia poetică a menestrelilor și dansuri de curte inspirate din folclorul iberic, redate cu acuratețe și uneori performant de către membrii cvartetului, parte remarcabili atât în maniera de coordonare în ansamblu, cât și în momentele solistice de reală calitate.

Dacă Alvaro Marias părea pasionat de parcurgerea scriiturii bogat ornamentate sau în structuri complicate, fără a acorda importanță frazării sau liniei expresive, parcă fără să observe (sau să-l deranjeze) cântul permanent sub ton, excelenți au fost clavecinistul Jordan Fumado (de altfel prezent și în concertele vestitului Jordi Savall sau ale unor importante orchestre din Spania), Gerardo Arriaga (mexican cu specializări înalte, dar în primul rând îndrăgostit de chitară sau, de această dată, de vihuela), ambii etalând și un sunet superb și o cunoaștere stilistică adecvată și o fluență a discursului urmărit logic și mai ales cu o paletă nuanțată în plan expresiv; iar Alejandro Marias a adus rigoare și acuratețe în demersul prioritar de acompaniament pe viola da gamba, cvartetul relaționându-se în general cu siguranță, reușind să depășească discret și eventualele dezechilibre ivite în urma tempo-ului alert preferat de Alvaro Marias, aflat mai tot timpul în prim plan. Și tocmai în acest sens au fost selectate opusurile scrise de Ortiz, De Cabezon, Navarez, De Selma y Salverde, Navarez, Fuenllana, Fontana, Mudarra, Falconieri sau de Anonimi din secolul XVI, având savoarea mult apreciată a sonurilor simple, nostalgice sau cu o tentă de voioșie pe care le-am regăsit în romanțe sau în dansuri precum pavana, gallarda sau sarabanda - despre care, anticipând un bis, Alvaro Marias ne-a povestit cu aceeași vervă și pasiune ce l-au caracterizat de-a lungul evoluției sale, alături de colegii din cvartetul care, deloc întâmplător, poartă chiar denumirea acelui dans.

Iar trimiterile la Cervantes și la personajele sale au fost subliniate fie prin citatul care a guvernat seara - "Unde-i muzică, nu poate fi nimica rău" - desprins dintr-o replică rostită de Sancho Panza, fie prin apelarea (și) la vihuela, instrument pe care însuși Don Quijote cânta în scurtele sale clipe de liniște, după cum povestea Cervantes în volumul care, acum, împlinește 400 de ani de glorie, onorat cum se cuvine prin manifestări diverse, printre care s-a aflat și programul oferit de cvartetul spaniol "Zarabanda", la invitația Institutului cultural "Cervantes", în cadrul mai larg al "Săptămânii Cervantes" (20-24 aprilie).

Anca Florea