Recomandări Înapoi

Pianistul Corneliu Gheorghiu - invitat la Poveștile de succes ale muzicii (II)

Publicat: joi, 23 Februarie 2017 , ora 12.31

"Un magician la clapelor", "Un distins ambasador al țării sale" sau "Un mare senior al sunetelor" - sunt cuvintele unor critici muzicali care au scris despre concertele susținute de maestrul Corneliu Gheorghiu în țări din Europa de Est - Polonia, fosta Cehoslovacie, Ungaria, pe teritorul actualei Serbii, în Bulgaria -, în Vest - Franța, Germania sau Finlanda, dar și în țări din afara spațiului european, cum ar fi Liban sau Cuba.

În publicația Westfalische Zeitung, la data de 15 februarie 1967, sub titlul Impresionanta artă pianistică românească, un cronicar nota: "De o virtuozitate tehnică în cel mai bun sens al cuvântului, îi este străină orice poză superficială; este un muzician înnăscut și un poet autentic. Chiar și în izbucnirile sale impetuoase, rămâne fidel excelentului său sunet pianistic, mereu "frumos" ca sonoritate și concentrat…" Probabil că întreaga carieră a pianistului Corneliu Gheorghiu, derulată în cea de-a doua jumătate a secolului 20, ar putea fi reconstruită pe baza însemnărilor apărute după frumoasele sale concerte. Prima cronică, semnată de reputatul critic Emanoil Ciomac, era publicată la data de 21 iunie 1936 și semnala un nou și promițător talent cu următoarele cuvinte: "Mândră și fericită s-a putut simți domnișoara Florica Musicescu când a dat țării talente așa de bine îndrumate… Dar satisfacția e și mai mare când e vorba nu numai de un viitor virtuoz și interpret, ci și de un muzician creator - cum se întâmplă cu Dinu Lipatti și cum este cazul cu copilul minune din Botoșani, micuțul Corneliu Gheorghiu. De la întâiul ton al Sarabandei lui Handel, urmată de un Rondo de Mozart, am înțeles cât putem aștepta de la simțul muzical, de la puterea de expresie a acestui copil de 11 ani."

Așadar, începuturile muzicale ale pianistului și profesorului Corneliu Gheorghiu, stabilit de aproape 4 decenii la Bruxelles, se leagă de maestra Florica Musicescu, cea care a îndrumat și alte talente ale pianisticii românești, precum Maria Fotino, Mândru Katz, Dan Grigore și bineînțeles Dinu Lipatti. Într-un articol dedicat profesoarei de către o altă discipolă a domniei sale, Lucia Teodorescu, citim următoarele: "În acel timp, pedagogia pianistică românească nu avea o tradiție, nu existau maeștri cu experiență, nivelul predării nu putea asigura formarea unor interpreți remarcabili. Prin aplicarea metodelor curentului psihologic, Florica Musicescu a reușit sa formeze o școală pianistică romanească aptă de a pregăti interpreți de talie mondială." Cea mai mică dintre cele trei fiice ale compozitorului Graviil Musicescu urmase Cursurile Conservatorului din Leipzig, iar după întoarcerea în țară a devenit profesoară la Conservatorul bucureștean.

"Florica Musicescu este cea mai bună profesoară pe care am cunoscut-o, si ei îi datorez totul!", mărturisea Dinu Lipatti, iar invitatul Poveștilor de succes, maestrul nonagenar Corneliu Gheorghiu își amintește în cele mai mici detalii de metoda de predare a domnișoarei, de personalitatea sa pregnantă, de universul în care trăia și lucra cu elevii ei.

Duminică, 26 februarie, ora 10.00, la Poveștile de succes ale muzicii.

Monica Isăcescu