Recomandări Înapoi

Paul Hindemith – o filă de calendar dedicată muzicianului născut cu 120 de ani în urmă

Publicat: vineri, 13 Noiembrie 2015 , ora 11.33

Pentru mulți pare greu de crezut că sobrul creator german născut acum 120 de ani în apropiere de Frankfurt am Main, prestigios violist, dirijor și profesor, și-a câștigat existența în tinerețea sa cântând la vioară în cafenele, în saloanele de dans sau în ansamblurile instrumentale ale teatrelor. Astăzi, când ne gândim la Paul Hindemith îi asociem numele marilor suprafețe orchestrale, unor teorii complexe asupra construcțiilor muzicale în prima parte a secolului XX, dar și unei estetici care așeza compozitorul în rândul unor "meșteșugari" ai mânuirii domeniului sonor, pentru a-l face cât mai benefic pentru cei cărora le este adresat (și mai puțin în concordanță cu nevoile interioare ale creatorului).

Paul Hindemith a fost adesea citat ca un excelent interpret la violă, dar și ca un bun dirijor - prezent pe diferite meridiane și ca profesor cu multă influență asupra discipolilor săi. A predat o vreme și la Academia de Muzică din Berlin, iar mai târziu la Conservatorul din Ankara - după 1935, fiind invitat să organizeze viața muzicală și învățământul muzical în Turcia după modelul vestic. In timpul celui de al doilea război mondial, din 1940, Paul Hindemith s-a aflat în Statele Unite, ca profesor la Yale University, unde a activat 13 ani, iar spre sfârșitul vieții, până prin 1958, a predat în Elveția, la Zurich.

Înainte de a fi un reputat violist, Hindemith a fost întâi violonist, ajungând rapid în fruntea orchestrei operei din Frankfurt - orașul în care a și studiat. Fiind considerat rapid un exponent de frunte al creației muzicale germane a vremii, Paul Hindemith s-a impus de timpuriu prin lucrări camerale (scrise și pentru cvartetul în care a activat la violă) și prin pagini vocale, dar și prin opera sa Cardillac din 1926, după ETA Hoffmann. Era al patrulea titlu în cadrul acestui gen, prima sa operă (într-un singur act) fiind realizată pe un libret al lui Oskar Kokoschka și prezentată deja în 1921. Au urmat lucrări în mariere expresive diferite, de la celebra partitură"Mathis pictorul" datată în 1938 (un titlu ce apare și pe partitura unei simfonii purtând aceeași semnătură) până la "The Long Christmas Dinner", interpretată la New York în 1963, an în care muzicianul s-a stins din viață.

De la "Simfonia veselă" realizată în jurul vârstei de 20 de ani până la ultimele pagini simfonice, Paul Hindemith și-a re-formulat limbajul componistic pe parcursul unor opusuri destinate afișelor de concert sau scenei de balet, podiumului concertant sau celui cameral.

Fila de calendar de luni 16 noiembrie, de la 11,30, încearcă să vă ofere chiar în ziua când se împlinesc 120 ani de la nașterea lui Paul Hindemith, și imagini sonore mai puțin cunoscute, dintre cele care poartă amprenta autenticității interpretative a creatorului Paul Hindemith, aflat și la pupitrul dirijoral.

Anca Ioana Andriescu