Interviuri Înapoi

Institut de Studii Postdoctorale Avansate la Universitatea Națională de Muzică din București

Publicat: duminică, 20 Noiembrie 2011 , ora 18.30

Deținătorii titlului de "Doctor în muzică" din București și din țară au posibilitatea să se înscrie la un stagiu de cercetare în cadrul institutului MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies), care funcționează în cadrul UNMB ca rezultat al unei finanțări prin Fonduri Structurale Europene (Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară: nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere". Domeniul major de intervenție: 1.5 "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării", Titlul proiectului: "Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate - MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies)" Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/62923).

Proiectul construiește instituțional o structura unică în România (și rară chiar la nivelul UE, având în vedere domeniul studiilor muzicale), care permite specialiștilor-doctori în studii muzicale (sau în domenii conexe) să își continue cercetările într-un cadru și sub o îndrumare adecvată nivelului la care au ajuns.

Mai multe informații am aflat dintr-un interviu cu prof.univ.dr. Dan Dediu, rectorul Universității Naționale de Muzică din București și Manager al proiectului.


Când a început acest proiect și care sunt etapele care au avut loc până acum?

Acest proiect a fost plămădit în 2008 și 2009; tot în 2009 a fost depus și aprobat de către Autoritatea de Management POS-DRU. El a început să funcționeze de la 1 aprilie 2010, pe o perioadă de trei ani, așadar între 2010-2013. Primul an a fost închinat realizării cadrului conceptual și instrumentelor administrative necesare pentru derularea proiectului. În cadrul acestui institut MIDAS dorim să implicăm un număr de 50 de postdoctoranzi într-o formă de cercetare bazată pe proiect. După realizarea cadrului conceptual și a unor analize, brainstorminguri și diagnoze, în martie 2011 a avut loc o sesiune de admitere de proiecte. Au participat atunci mulți doctori în muzică, și-au depus diferite proiecte, situate pe cele patru axe tematice ale Institutului de Studii Avansate. Aceste axe tematice sunt următoarele: 1. Gândirea și practica muzicală în contemporaneitate. Reflectarea socială, mainstream și globalizare, 2. Puncte cardinale în istoria muzicii. Viața versus opera, 3. Tehnologii muzicale. Vechi și nou în creația, producția și receptarea muzicii (Frazare și stil în interpretarea clasică tradițională, Estetica noilor tehnologii de producere a muzicii), 4. Muzica românească - recuperări. Fațete uitate ale muzicii, muzicienilor și instituțiilor muzicale din România. Am ales 20 de bursieri postdoctoranzi, cu teme particulare incitante și interesante.

Începând cu aprilie 2011, această promoție de 20 de postdoctoranzi a început lucrul atât sub formă de cercetare individuală, cât și sub formă de prelegeri într-un cadru colectiv, prelegeri pe care fiecare postdoctorand este obligat să le susțină de două ori pe an. În acest fel vom avea o imagine asupra derulării fiecărei cercetări, vom putea lua contact cu ideile autorului, cu modalitatea de prezentare și, în același timp, cu incitante comentarii și sugestii venite din partea colegilor, din partea mentorilor și, nu în ultimul rând, din partea oricărui muzician interesat de cercetarea teoretică. Dar mai mult, fiind concentrați aici atât interpreți, cât și teoreticieni, acest institut devine un centru de efervescență muzicală, care nu de puține ori a rodit în afara cadrului instituțional, prin aparițiile publice pe care fiecare dintre postdoctoranzi le-a desfășurat sub formă de concerte, compoziții ori prelegeri.


În aprilie 2012 va începe un nou stagiu al proiectului, de care vor beneficia alți postdoctoranzi? Cum vor fi aceștia selectați și care vor fi axele tematice?

Axele tematice rămân aceleași, pentru că institutul nostru își propune să crească cercetarea acestor axe, care nu au fost alese întâmplător, ci am optat pentru ele după o analiză a tuturor temelor muzicale ale tezelor de doctorat din România. După această analiză am constatat faptul că unele teme sunt extrem de mult atacate, existând chiar suprapuneri tematice, spre exemplu în zona folcloristicii, iar altele nu sunt deloc abordate, cum ar fi muzicologia sistematică și teoria superioară a muzicii. Optând pentru aceste arii tematice, institutul realizează și un act de politică culturală și de focalizare specifică, orientând eforturile cercetătorilor postdoctoranzi către zone mai puțin cercetate din punct de vedere teoretic.

Procedurile de examinare rămân și ele aceleași ca în anul precedent. Este necesară cunoașterea bună a unei limbi de circulație internațională, susținerea unui interviu și a unui proiect care va trebui detaliat, există grile prin care fiecare dintre doritori este orientat pentru a-și declara intențiile cercetării într-un anumit format. Toate detaliile se pot găsi pe site-ul proiectului: www.midas-unmb.ro. Așadar, forma fiind aceeași pentru toată lumea, rămâne problema conținutului și a reflecției asupra modalității de punere în pagină, care va trebui rezolvată de către fiecare aspirant în parte. Ne-au mai rămas încă 30 de burse pentru al doilea an al institutului și sperăm că interesul va fi cel puțin la fel de mare precum a fost cel de anul acesta.


Cât de amplu trebuie să fie fiecare proiect și care va fi finalitatea lui?

Lucrările vor fi publicate într-un volum special al institutului de studii avansate, fiecare beneficiar s-a angajat prin contract să realizeze o cercetare teoretică scrisă cu subiectul proiectului care a fost acceptat inițial, de la care nu se permit derogări. Pe de altă parte, noi urmărim în fiecare lună traseul cercetării, fiecare postdoctorand implicat având ca obligație raportarea lunară a avansului cercetării. Eu cred că până acum lucrurile au mers foarte bine, atât în direcția plusului de informație, de know-how obținut, dar și din punctul de vedere al închegării unei comunicări și a unei comunități muzicale de valoare, care oglindește gândirea și reflecția asupra muzicii în actualitate, la nivelul întregii țări. Asta pentru că nu avem numai bucureșteni înscriși, avem și cercetători din Iași, din Cluj, din Constanța. O paletă largă, subiecte interesante și, în același timp, o cercetare de calitate în cadrul acestui institut, pe care am reușit să-l dezvoltăm cu ajutorul Fondurilor Structurale Europene oferite prin Programul Operațional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane și pe care sperăm că vom reuși să-l încheiem cu bine anul viitor.

Interviu realizat de Andreea Chiselev