Discurile anului 2017

Arhiva edițiilor: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

George Enescu - Compozitor: un nou album editat de Casa Radio la CD Review între 30 octombrie și 3 noiembrie!

Vorbim în următoarele zile despre albumul dedicat de Editura Casa Radio compozitorului român, un disc apărut recent, în luna septembrie, care cuprinde ultimele sale trei simfonii și poemul vocal-simfonic Isis, compus parțial de Enescu în 1923 și orchestrat de Pascal Bentoiu după schițele compozitorului. Înregistrările prezente pe acest acest album inclus în proiectul Discurile anului 2017 au fost realizate între 1994 și 1998 de Corul și Orchestra Națională Radio cu dirijorii Horia Andreescu, Camil Marinescu și Corneliu Dumbrăveanu la conducere. Iar lucrarea care deschide acest album este cea de-a treia simfonie enesciană, cea despre care Vladimir Jurowski spunea că "n-am știut ce fiară este atunci când am început s-o descifrez". Finalizată în 1918 și revizuită în 1921, partitura este cu adevărat spectaculoasă și într-adevăr, extrem de dificil de receptat, înțeles și mai ales tălmăcit. Mai mult, lucrarea a generat mereu și interpretări extra-muzicale, literare sau filozofice, unii văzând în ea o reflectare a primului război mondial, alții, ca Emanoil Ciomac descriind-o ca pe un "triptic dantesc", deși, cu excepția finalului, ordinea din Divina Comedie nu e aceeași. George Enescu nu a oferit însă niciodată vreo explicație programatică pentru acest opus din cadrul căruia se desprind și voluptate, și nostalgie, durere dar și umor amar, speranța și, în final, iluminare și izbăvire mistică. "Iar minunea muzicală, spune Pascal Bentoiu, se încheagă din faptul că toate cele trei impozante construcții, părțile lucrării, au fost ridicate utilizând același, destul de restrains, material tematic." Simfonia a III-a în Do major implică o orchestră uriașă, de dimensiuni mahleriene, un ansamblu în concordanță, de altfel, cu complexitatea partiturii.

O largă paletă de lumini și umbre, cu nuanțe diafane, eterice, armonii strălucitoare, calde și misterioase - iată amprenta pe care o dobândește Isis, zeița din mitologia egipteană ce reprezenta iubirea, magia și moartea pentru George Enescu. Însă Isis, zeița inimii sale, era nimeni alta decât Maruca Cantacuzino, marea sa iubire. "Isis" era numele cu care Enescu încă din 1907 o mângâia, ca să folosim termenul utilizat foarte frumos de Pascal Bentoiu pe Maruca Rosetti Tescanu, căsătorită atunci cu Mihai Cantacuzino. După 16 ani, în 1923, George Enescu va compune poemul simfonic Isis, de fapt prima sa partitură după finalizarea operei Oedipe, influențe din creația scenică resimțindu-se cu claritate în următorul opus, inclus, de asemenea pe albumul intitulat "George Enescu compozitor" lansat în septembrie de Editura Casa Radio. Schița completă a acestei partituria fost descoperită în 1996 de Pascal Bentoiu în arhivele Muzeului Enescu, șase foi greu lizibile datate 3 iulie 1923. Iată cum descrie Bentoiu procesul de orchestrare a acestei lucrări: "Tema de lucru a modestului truditor care se aventura într-o astfel de întreprindere a fost și ea destul de complexă- Cum Enescu nu a lăsat decât o schiță, el nu a apucat să specifice formația orchestrală pe care o imagina, așa cum făcuse pentru cele două simfonii neterminate, din care a desfășurat orchestral porțiuni apreciabile. A trebuit, prin urmare, să alcătuiesc singur formația, fără alt ajutor de la compozitorul muzicii, cu excepția câtorva răzlețe indicații de instrumente: clarinet, celestă, flaut piccolo. Tot atât de puțin era definit și rolul corului; și aici a fost necesar să iau unele inițiative, însă nădăjduiesc că nu am trădat prea tare ideile autorului. Lucrarea este un mare adagio, conceput într-o extremă economie a profilurilor tematice dar beneficiind de o largă plajă și curbă dinamică, așa încât intrarea vocilor umane, către mijlocul lucrării, să constituie cu adevărat o necesitate artistică."

În mai 1934 definitiva George Enescu, cu cerneală neagră subțire, schița celei de-a IV-a sa simfonii partial orchestrate, spațiile lipsă fiind completate compozitorul Pascal Bentoiu, rafinatul specialist al muzicii enesciene. Lucrarea, structurată în trei mișcări figurează, de asemenea, pe albumul dedicat lui Enescu de Editura Casa Radio, un album inclus în proiectul Discurile anului 2017. Enescu a reușit să orchestreze doar prima parte și aproximativ un sfert din a doua, restul materialului fiind ulterior orchestrat de Pascal Bentoiu. "Mobilul principal al acțiunii mele a fost convingerea că în partiturile simfoniilor neterminate se ascund mari comori virtuale. A lăsa publicul să ia cunoștință despre aceste moumente ale gândirii enesciene mi s-a părut mai important decât orice altceva. Se restabilea, pe versantul creației de după Oedipe, proporția justă între creația simfonică și cea camerală, nu foarte diferită de cea a versantului premergător acelei opere scenice" spune Pascal Bentoiu. Prima parte a acestei simfonii este și cea mai complexă, concepută într-o formă de sonată, cu o primă temă înrudită cumva de cea a primei sale simfonii. Atmosfera însă este cu totul alta, mai frământată, mai dureroasă și pe alocuri chiar violentă. A doua mișcare se apropie ca amprentă de un marș funebru, în opinia lui Pascal Bentoiu, care se finalizează în resemnare și împăcare iar ultima parte, cu totul contrastantă ne introduce într-o lume a bunei dispoziții, ca o rezolvare pozitivă a tuturor tensiunilor precedente.

Încheiem periplul prin ultimul album lansat în septembrie de Editura Casa Radio și dedicat lui George Enescu, cu ultimul opus prezent pe acest disc, Simfonia a V-a în Re major de George Enescu, ce are la bază una dintre variantele poeziei "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. Schițată în 1941 la Vila Luminiș de la Sinaia și parțial orchestrată, partitura a fost completată postum, după schițele compozitorului tot parțial de Cornel Țăranu, în anii 70 și ulterior într-o formă completă de Pascal Bentoiu, în 1995. Premiera Simfoniei a V-a în varianta integral orchestrată a avut loc în 1996 în chiar varianta prezentă pe acest disc, cea a Orchestrei Naționale Radio și a Corului Academic Radio, cu Horia Andreescu la conducere și tenorul Florin Diaconescu în ipostază solistică. "Mărturisesc, spune Pascal Bentoiu, că este destul de înspăimântător momentul în care încerci să continui - fie și numai pe planul orchestrației - gestul muzical enescian. Pentru că simți că, de fapt, nu e cu putință. Splendoarea celor 25 de pagini complete, scrise de autor, depășește - îmi pare - aproape tot ce a pus pe hârtia cu portative Enescu însuși. Este în acest conduct sonor o vibrație unică, o irizare de culori cu totul inimitabilă. După ascultarea simfoniei întregi, Anatol Vieru mi-a spus: "Te-ai apucat de o treabă imposibilă care trebuia făcută. Probabil că trebuia, într-adevăr, făcută, spre a da socoteală, fie și foarte imperfect, despre compoziția care, dacă era terminată de autr, ar fi constituit, cred, capodopera muzicii sale simfonice." Și tot Pascal Bentoiu, adaugă peste câteva rânduri că dincolo de completările ulterioare "mai rămâne acel ceva pe care Enescu îl adăga în ultimul moment și care va lipsi pentru totdeauna". Simfonia a V-a în Re major are patru parți, prima dintre ele fiind o succesiune de elanuri simfonice ce se adună treptat, pentru a se frânge însă într-o atmosferă pe care Bentoiu o numește de însingurare. A doua mișcare, rapsodică, se apropie de universul Suitei "Săteasca" și de lumea copilăriei fericite și misterioase, în timp ce cea de-a treia este un scherzo energic, cu alură fantastică și cu nuanțe pe alocuri violente, chiar demonice. Finalul începe aproape ca un marș funebru, solemn, îndulcit apoi de reapariția la coardele grave a temei din partea a doua. Pascal Bentoiu considera că finalul care se ditolvă treptat și senin se apropie mai mult de ideea Nirvanei budiste decât de lumea creștină de dincolo, încheind seren și luminos ultima sa contribuție pe terenul simfoniei.

Ioana Marghita