ACUM:
22.50
Interpretul zilei (R)
Marile nume din prezent și din trecut.
Urmează: 23.50 De 10 ori despre... romantism (R) Un serial de inițiere, mai ales, pentru tinerii ascultători.
Apoi: 0.00 De 10 ori despre... romantism (R)

Arhivă : Se întâmplă la Radio România Înapoi

SLSRR – Solicitări către Guvern și Administrația Prezidențială privind controlul constituțional al prevederilor legii care anulează taxele radio-tv

Bookmark and Share
Publicat: vineri, 28 Octombrie 2016 , ora 18.05

Către Administrația Prezidențială,

Domnului Președinte Klaus Iohannis

Subscrisa, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune, sindicat reprezentativ la nivel de unitate - SRR, cu sediul în Strada General Berthelot nr. 60 - 64, sector 1, Bucuresti, tel/fax 0213155948, considerând că aprobarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a legii privind scutirea de 102 taxe, respectiv Pl-x 473/2016 aduce atinge autonomiei și independenței editoriale a Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune și încalcă prevederile constituționale,

Având în vedere faptul că Președintele României este garantul respectării Constituției, în situația în care eliminarea taxelor radio-tv poate afecta buna funcționare a celor două servicii publice de interes național,

SOLICITĂM:

Președintelui României, în temeiul art 15 alin. 1 din legea nr.47/1992 privind Organizarea și funcționarea Curții Constituționale, coroborat cu art 146 lit. a din Actul Fundamental să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu încălcarea drepturilor constituționale.

În susținerea solicitării noastre, cu respect aducem următoarele argumente:

Dispozițiile art.IV din Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevăd:

«Art. IV. - Articolele 40 și 41 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 40. - Veniturile proprii ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune provin, după caz, din:

  1. a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;
  2. b) sume încasate din publicitate;
  3. c) sume încasate din amenzi și despăgubiri civile;
  4. d) donații și sponsorizări;
  5. e) alte venituri realizate potrivit legii.

Art. 41. - Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare."»

Art. 31 alin. (5) din Constituție, republicată, are următorul cuprins: "Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii și controlul parlamentar asupra activității lor se reglementează prin lege organică."

Potrivit dispozițiilor art. 1, art. 2 și art. 8 din Legea nr. 41/1994, republicată, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt servicii publice autonome de interes național, independente editorial, care își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, autonomia și independența editorială ale acestora fiind garantate prin lege și ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune.

Prin folosirea sintagmei "entitate autonomă", legiuitorul a dorit să reglementeze independența și autonomia administrării Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în acord cu prevederile art. 31 alin. (5) din Constituție, cu consecințe în privința funcționării editoriale și economice după propriile norme prin care să-și poată îndeplini obligația de a asigura, prin întreaga activitate, "pluralismul, libera exprimare a ideilor și opiniilor, libera comunicare a informațiilor, precum și informarea corectă a opiniei publice".

Autonomia și independența editorială a celor două societăți nu reprezintă însă un concept limitat la activitatea editorială, ci reglementarea acoperă și aspecte organizaționale, financiare și de management.

De aceea, legiuitorul a prevăzut la art. 40 din Legea nr.41/1994 că veniturile proprii ale Societății Române de Radiodifuziune provin în principal din taxa radio, care a fost instituită ca o garanție a autonomiei activității Societății Române de Radiodifuziune din toate punctele de vedere, astfel cum a reținut și Curtea Constituțională ori de câte ori s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea taxei radio-tv.

Trecerea finanțării la bugetul de stat transformă cele două servicii publice în societăți guvernamentale, care își pierd astfel cel mai important element care le conferă autonomie și independență, precum și credibilitatea în exercitarea misiunii publice în beneficiul cetățenilor.

În acord cu cele de mai sus, Decizia nr. 159/2004 a Curții Constituționale menționează: "Curtea constată că taxele pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune, instituite prin art. 40 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2003, nu aduc atingere dreptului la libertatea de exprimare, ci, dimpotrivă, garantează realizarea lui, datorită posibilității pe care serviciile menționate o au de a se organiza și de a funcționa autonom. Autonomia acestor servicii determină informarea corectă a persoanelor asupra problemelor de interes public și asigură un cadru organizat pentru exercitarea libertății de opinie, libertății de a primi și comunica informații ori idei, fără amestecul autorităților publice."

Aceste argumente au fost avute în vedere de judecătorii Curții Constituționale în toate deciziile ulterioare, ori de câte ori s-au pronunțat pe numeroasele excepții de neconstituționalitate privind obligația de plată a taxelor pentru serviciile publice de radio și televiziune.

De asemenea, tot Curtea Constituțională a statuat că dispozițiile art. 31 alin.(5) din Constituție consacră garanția constituțională a autonomiei serviciilor publice menționate, fapt pentru care se impune, cu necesitate, ca organizarea lor să fie reglementată prin lege organică care să le asigure autonomia funcțională, iar pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să le fie asigurate veniturile proprii necesare desfășurării activității în condiții optime.

În aplicarea acestor principii, a fost adoptată Legea nr. 41/1994, care la capitolul IV - "Activitatea financiară" cuprinde reguli de organizare în ceea ce privește patrimoniul și resursele financiare ale serviciilor publice de radio și de televiziune, administrarea și gestionarea acestora.

Prin urmare, numai prin menținerea dispozițiilor actuale ale legii, care reglementează pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune plata unei taxe, poate fi asigurată «autonomia financiară, ca premisă a organizării lor autonome», astfel cum se menționează în deciziile Curții Constituționale.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot rămâne independente editorial și financiar, indiferent de partidele aflate la putere, numai prin existența obligației legale de plată a taxelor radio-tv, care reprezintă legătura esențială între cetățeanul plătitor și serviciul public prestat în numele lui și pentru el.

Este evident că taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune, respectiv de televiziune prevăzute de art. 40 din Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au ca scop finanțarea activității celor două societăți autonome de interes național, independente editorial, astfel că o asemenea modificare de concept are implicații majore asupra întregului act normativ, presupunând o schimbare totală de paradigmă.

În aceste condiții, cu respect vă solicităm să sesizați Curtea Constituțională cu privire la legea menționată și în legătură cu articolele enumerate mai sus.

Biroul Executiv al Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune,

28.10. 2016

Către Guvernul României,

Domnului Prim-ministru Dacian Cioloș

Subscrisa, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune, sindicat reprezentativ la nivel de unitate – SRR, cu sediul în Strada General Berthelot nr. 60 – 64, sector 1, Bucuresti, tel/fax 0213155948, considerând că aprobarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a legii privind scutirea de 102 taxe, respectiv Pl-x 473/2016 aduce atinge autonomiei și independenței editoriale a Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune și încalcă prevederile constituționale,

Având în vedere faptul că Guvernul României are, în acest context, obigația de a asigura integral și continuu, prin bugetul de stat, toate cheltuielile de funcționare și dezvoltare ale SRR și SRTV, în situația în care la nivelul executivului este identificat cel mai mic risc de a fi afectată buna funcționare a celor două servicii publice de interes national,

SOLICITĂM:

Guvernului României, în temeiul art  15 alin. 1 din legea nr.47/1992 privind Organizarea și funcționarea Curții Constituționale, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu încălcarea drepturilor constituționale.

În susținerea solicitării noastre, cu respect aducem următoarele argumente:

Dispozițiile art.IV din Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevăd:

«Art. IV. – Articolele 40 și 41 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 40. – Veniturile proprii ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune provin, după caz, din:

  1. a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;
  2. b) sume încasate din publicitate;
  3. c) sume încasate din amenzi și despăgubiri civile;
  4. d) donații și sponsorizări;
  5. e) alte venituri realizate potrivit legii.

Art. 41. – Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.”»

Art. 31 alin. (5) din Constituție, republicată, are următorul cuprins: ”Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii și controlul parlamentar asupra activității lor se reglementează prin lege organică.”

Potrivit dispozițiilor art. 1, art. 2 și art. 8 din Legea nr. 41/1994, republicată, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt servicii publice autonome de interes național, independente editorial, care își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, autonomia și independența editorială ale acestora fiind garantate prin lege și ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune.

Prin folosirea sintagmei „entitate autonomă”, legiuitorul a dorit să reglementeze independența și autonomia administrării Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în acord cu prevederile art. 31 alin. (5) din Constituție, cu consecințe în privința funcționării editoriale și economice după propriile norme prin care să-și poată îndeplini obligația de a asigura, prin întreaga activitate, „pluralismul, libera exprimare a ideilor și opiniilor, libera comunicare a informațiilor, precum și informarea corectă a opiniei publice”.

Autonomia și independența editorială a celor două societăți nu reprezintă însă un concept limitat la activitatea editorială, ci reglementarea acoperă și aspecte organizaționale, financiare și de management.

De aceea, legiuitorul a prevăzut la art. 40 din Legea nr.41/1994 că veniturile proprii ale Societății Române de Radiodifuziune provin în principal din taxa radio, care a fost instituită ca o garanție a autonomiei activității Societății Române de Radiodifuziune din toate punctele de vedere, astfel cum a reținut și Curtea Constituțională ori de câte ori s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea taxei radio-tv.

Trecerea finanțării la bugetul de stat transformă cele două servicii publice în societăți guvernamentale, care își pierd astfel cel mai important element care le conferă autonomie și independență, precum și credibilitatea în exercitarea misiunii publice în beneficiul cetățenilor.

În acord cu cele de mai sus, Decizia nr. 159/2004 a Curții Constituționale menționează: „Curtea constată că taxele pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune, instituite prin art. 40 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2003, nu aduc atingere dreptului la libertatea de exprimare, ci, dimpotrivă, garantează realizarea lui, datorită posibilității pe care serviciile menționate o au de a se organiza și de a funcționa autonom. Autonomia acestor servicii determină informarea corectă a persoanelor asupra problemelor de interes public și asigură un cadru organizat pentru exercitarea libertății de opinie, libertății de a primi și comunica informații ori idei, fără amestecul autorităților publice.”

Aceste argumente au fost avute în vedere de judecătorii Curții Constituționale în toate deciziile ulterioare, ori de câte ori s-au pronunțat pe numeroasele excepții de neconstituționalitate privind obligația de plată a taxelor pentru serviciile publice de radio și televiziune.

De asemenea, tot Curtea Constituțională a statuat că dispozițiile art. 31 alin.(5) din Constituție consacră garanția constituțională a autonomiei serviciilor publice menționate, fapt pentru care se impune, cu necesitate, ca organizarea lor să fie reglementată prin lege organică care să le asigure autonomia funcțională, iar pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să le fie asigurate veniturile proprii necesare desfășurării activității în condiții optime.

În aplicarea acestor principii, a fost adoptată Legea nr. 41/1994, care la  capitolul IV – „Activitatea financiară” cuprinde reguli de organizare în ceea ce privește patrimoniul și resursele financiare ale serviciilor publice de radio și de televiziune, administrarea și gestionarea acestora.

Prin urmare, numai prin menținerea dispozițiilor actuale ale legii, care reglementează pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune plata unei taxe, poate fi asigurată «autonomia financiară, ca premisă a organizării lor autonome», astfel cum se menționează în deciziile Curții Constituționale.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot rămâne independente editorial și financiar, indiferent de partidele aflate la putere, numai  prin existența obligației legale de plată a taxelor radio-tv, care reprezintă legătura esențială între cetățeanul plătitor și serviciul public prestat în numele lui și pentru el.

Este evident că taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune, respectiv de televiziune prevăzute de art. 40 din Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au ca scop finanțarea activității celor două societăți autonome de interes național, independente editorial, astfel că o asemenea modificare de concept are implicații majore asupra întregului act normativ, presupunând o schimbare totală de paradigmă.

În aceste condiții, cu respect vă solicităm să sesizați Curtea Constituțională cu privire la legea menționată și în legătură cu articolele enumerate mai sus.

Biroul Executiv al Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune,

28.10. 2016