ACUM:
7.00
Musica viva
Matinalul altfel marca Radio România Muzical.
Urmează: 9.55 Promo Informații despre evenimentele Radio România Muzical și ale partenerilor noștri.
Apoi: 9.59 Promo RRM Detalii despre cele mai interesante emisiuni ale zilei.

Înapoi la: Emisiuni

Gustav Mahler - premoniție și destin cu Ruxandra Arzoiu

Cantecul pamantului
Duminică, 15 Mai 2011 , ora 16.05
Simfonia aXa
Duminică, 1 Mai 2011 , ora 16.05
Gustav Mahler – o personalitate controversată, un creator de paradoxuri. A fost un neînțeles în vremea sa, adesea minimalizat, apoi cercetat cu un interes asiduu în mii de pagini de literatură muzicală, interpretat în modalități dintre cele mai diverse și trimis cu aceeași siguranță din zona sulimului în cea a banalului, uneori cu pasiune, alteori cu indiferență. Și-au clădit o carieră pe această temă autori ce i-au parcurs opera (simfoniile și liedurile) în manieră muzicologică, analitică, filozofică, decantând idei multiple din care s-a conturat treptat un portret fascinant prin misterul, inefabilul trăsăturilor sale într-o neîncetată dezvăluire. Guido Adler, Paul Bekker, Theodor W. Adorno, Henri Louis de la Grange, Constantin Floros, iată numai cîteva nume cărora li se adaugă George Bălan în muzica românească cu o monografie din anul 1964.

Dintr-o perspectivă mai actuală și poate mai înaltă, compozitorul Aurel Stroe a propus o problematică mai complexă, cu dimensiuni filozofice și socio-culturale specifice, prin care poate fi înțeleasă muzica lui Gustav Mahler. Ceea ce consonează însă în gîndirea tuturor acestor exegeți este faptul că nu se poate disocia opera de parcursul existenței și nici simfoniile sale de ciclurile de lieduri care au alternat într-o evidentă relație de indeterminare.

Sub genericul “Gustav Mahler-premoniție și destin”, vom relua seria emisiunilor realizate în anul 2001 în dialog cu compozitorul Aurel Stroe, despre simfoniile lui Gustav Mahler, iar paginile de lied, legate organic de creația simfonică și de existența artistului însuși, le vom desluși în compania muzicologului Alexandru Leahu. O programare integrală a acestor lucrări va alterna cu emisiunile comentate.

Muzica lui Gustav Mahler este o împletire de exaltare si sarcasm, de patos elevat si ironie mușcătoare, de grotesc si de o crudă evocare a realității. O impresionantă tensiune emoțională domină creațiile mahleriene individulizându-le ferm in peisajul postromantismului european. Copleșitoare prin gigantismul lor și incitante printr-un conținut divers, dar uneori superficial interpretat, aceste opusuri au nevoie de meditație și profunzime, de maturitate și elevație.

Gustav Mahler – premoniție și destin, duminica, la ora 16,05.
Ruxandra Arzoiu