ACUM:
7.00
Musica viva
Matinalul altfel marca Radio România Muzical.
Urmează: 9.55 Promo Informații despre evenimentele Radio România Muzical și ale partenerilor noștri.
Apoi: 9.59 Promo RRM Detalii despre cele mai interesante emisiuni ale zilei.

Evenimente Înapoi

S-a stins din viață muzicologul Vasile Donose

Bookmark and Share
Publicat: sâmbătă, 30 Decembrie 2017 , ora 12.23

În 30 decembrie 2017 s-a stins din viață Vasile Donose, muzicolog și compozitor, care între anii 1959 și 1978 a fost la Radio România redactor, redactor șef și director artistic al Formațiilor Muzicale Radio.

Vasile Donose s-a născut în 4 iunie 1929 la Valea Lungă, județul Vaslui. Potrivit site-ul UCMR, studiile muzicale le-a început la Școala Normală "Costache Negri" din Galați (1942-1950) cu Xantopol Spiru (vioară) și Ion Voicu (teorie-solfegiu), continuându-le la Conservatorul din București (1950-1955), cu George Breazul (teorie-solfegiu istoria muzicii), Ion Dumitrescu și Gheorghe Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Andrei Tudor și Constantin Bugeanu (istoria muzicii), Alexandru Pașcanu (citire de partituri), Ion Vicol și Dumitru D. Botez (dirijat coral), Tiberiu Alexandru și Emilia Comișel (folclor), Octav Cristescu (canto auxiliar), Mircea Basarab (orchestrație), Cornelia Antonescu (pian), Alexandru Trifu (pedagogie) și Nicolae Moraru (estetică). A urmat Facultatea de Filosofie a Academiei "Ștefan Gheorghiu" (curs seral) din București (1962-1965), obținând doctoratul.


Dirijor de cor la Uzinele "Timpuri noi" din București (1953-1955); metodist (1955-1957) și director (1957-1959) la casa Regională a Creației Populare din București; redactor muzical (1959-1964), director artistic (1964-1966) și redactor șef adjunct (1966-1969) la Radiodifuziunea Română, redactor șef al emisiunilor muzicale la Televiziunea Română (1969-1972), redactor șef și director al emisiunilor și formațiilor muzicale la Radioteleviziunea Română (1972-1978), consilier și director artistic la Agenția Română de Impresariat Artistic - ARIA (1978-1982) și director la Teatrul satiric-muzical "Constantin Tănase" din București (1982-1999).

A fost vicepreședinte al Uniunii Interpreților din București (1997). A scris articole, studii, cronici și recenzii în "Muzica", "Studii de muzicologie", "Sovietskaia Muzîka" (Moscova), "Contemporanul", "Flacăra", "România literară", "Viața studențească", "Săptămâna", "Tomis" (Constanța), "Luceafărul", "Îndrumătorul cultural", "Apărarea patriei", "Scânteia", "România liberă", "Scânteia tinerelului", "Viața nouă" (Galați), "Drum nou" (Brașov), "Magazin", "Muncă", "Ramuri" (Craiova), "Steagul roșu" etc.

A susținut emisiuni de radio și televiziune, conferințe, prelegeri, concerte-lecții, comunicări științifice (Varșovia - 1974, Edinburg - 1969, Augsburg - 1974, Budapesta - 1975, Moscova - 1976, 1984, 1985, Stuttgart - 1977). A făcut parte din jurii naționale și internaționale de concursuri muzicale, de radio și televiziune (Irlanda - 1971, 1976; Ungaria - 1973, 1975; URSS - 1976; Italia - 1973; Franța - 1974; și Cehoslovacia - 1976). A întreprins călătorii de documentare în Belgia, Italia, R.F.Germania, Polonia, URSS, Cehoslovacia, Bulgaria etc. Este membru în Comitetul Internațional de Muzică Populară (1969). A realizat documentarul radiofonic George Enescu or the Poetry of Man (1967, în colaborare).

A fost distins cu Ordinul "Meritul cultural", clasa V-a (1969), și clasa II-a (1976), Medalia de argint a orașului Ruse, Bulgaria (1973), Ordinul Muncii, clasa III-a (1974), Medalia jubiliară "Bedrich Smetana" din Praga (1975), Medalia orașului Lucca, Italia (1976).