Acum: 1.00
Notturno • produs de BBC, preluat prin Uniunea Europeană de Radio
Urmează: 7.00
Musica viva • Matinalul altfel marca Radio România Muzical.

 

Apoi: 9.50
Promo • Informații despre evenimentele Radio România Muzical și ale partenerilor noștri.

 


Evenimentele săptămânii

Arhivă : 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Concursul național pentru elevi 'Ascultă 5 minute de muzică clasică'

Publicat: marți, 2 Mai 2017 , ora 14.17
 
Bookmark and Share

Radio România Muzical, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, organizează pentru al doilea an consecutiv Concursul național pentru elevi "Ascultă 5 minute de muzică clasică", cu două secțiuni: pentru elevii claselor gimnaziale și pentru elevii claselor primare.

Concurs pentru elevii claselor gimnaziale

Pe site-ul proiectului "Ascultă 5 minute de muzică clasică" de la www.romania-muzical.ro/5minute, elevii claselor gimnaziale pot găsi fișierul audio al unei lucrări muzicale. Ei trebuie să descopere titlul lucrării și compozitorul ei și să redacteze un eseu (scris de mână) de maxim o pagină A4 în care să descrie ideile, stările, sentimentele trezite de audiția acelei lucrări. Eseurile se primesc fie prin poștă, fie scanate prin mail, până la data de 31 mai (data poștei). Piesa poate fi ascultată și în playerul audio din această pagină.

Concurs pentru elevii claselor primare

Elevii claselor primare sunt invitați să asculte Concertul "Vara" din ciclul "Anotimpurile" de Antonio Vivaldi și să realizeze un desen care să exprime imaginile trezite de audiție. Desenele sunt așteptate prin poștă sau scanate prin email până la data de 31 mai (data poștei).

Jurizare și premii

Pentru fiecare categorie, un juriu alcătuit din specialiști, profesori și reprezentanți Radio România Muzical va stabili 10 eseuri/desene finaliste, dintre care vor fi aleși pentru fiecare secțiune cei trei câștigători ai locurilor I, II, III. Premiile constau în cărți din colecția Humanitas Junior oferite de Editura Humanitas și CD-uri cu muzică clasică oferite de Universal Music România. Pentru fiecare categorie, valoarea pachetelor-premiu este următoarea: locul I - 600 lei, locul II - 500 lei, locul III - 400 lei.

Jurizarea are loc în data de 14 iunie, iar câștigătorii vor fi anunțați în data de 15 iunie, ora 13.00, în cadrul emisiunii Infobuletin muzical de la Radio România Muzical și pe site-ul proiectului "Ascultă 5 minute de muzică clasică". Toți finaliștii și profesorii acestora vor primi diplome. Eseurile și desene finaliste vor fi postate pe site-ul proiectului "Ascultă 5 minute de muzică clasică".

Regulamentul complet al concursului

CAPITOLUL 1. ORGANIZARE

Organizatorul concursului interactiv cu premii "Ascultă 5 minute de muzică clasică" este Radio România Muzical, Societatea Română de Radiodifuziune, cu sediul în str. Berthelot nr.60-64, sector 1, București,

cu sprijinul Ministerului Educației Naționale prin inspectoratele școlare județene în baza Protocolului de colaborare nr. 8453/3.03.2014

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toți participanții. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoștința publicului pe site-ul www.romania-muzical.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța public participanții.

CAPITOLUL 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul Național "Ascultă 5 minute de muzică clasică" se desfășoară în perioada 2 mai - 16 iunie 2017.

CAPITOLUL 3. SECȚIUNI

3.1 Secțiunea pentru elevii de gimnaziu - eseuri inspirate de muzică

3.1.1se adresează elevilor din ciclul gimnazial. Participanții își asumă pe propria răspundere această calitate, cu acceptul părinților sau susținătorilor legali.

3.1.2 începând cu data de 3 mai 2017, Radio România Muzical va afișa în prima pagină a site-ului www.romania-muzical.ro/5minute fișierul audio al unei piese muzicale dintre cele ascultate în cadrul proiectului în ultimii trei ani școlari. Reamintim că toate piesele din proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică în școli din ultimii trei ani școlari sunt disponibile pentru ascultare la adresa http://www.romania-muzical.ro/5-minute/piese/piese-muzicale-pentru-elevi/2871/11

3.1.3 Elevii din ciclul gimnazial sunt invitați să recunoască titlul lucrării și compozitorul ei și să redacteze un eseu de maximum o pagina format A4 despre ideile, stările, sentimentele trezite de audiția acelei lucrări; este obligatoriu ca titlul lucrării muzicale și compozitorul ei să se regăsească în lucrare. Eseul se redactează de mână (lucrările ilizibile vor fi descalificate din concurs). Originalul se poate transmite prin poștă la adresa Radio România Muzical - Cristina Comandașu (redactor șef), str. Gen. Berthelot nr.60-64, sector 1, camera 406, până la data de 31 mai (data poștei) sau prin email (o copie scanată lizibilă) la adresa cristina.comandasu@radioromania.ro.

3.1.4 Este necesar ca pe spatele lucrării să fie trecut numele participantului, clasa, școala, localitate și județul în care se află școala și profesorul îndrumător, precum și un număr de telefon la care poate fi contactat în eventualitatea câștigării unui premiu, pentru înmânarea acestuia.

3.1.4 Un juriu alcătuit din specialiști, redactori Radio România Muzical și ai Editurii Humanitas se va întruni în data de 14 iunie 2017 și va stabili 10 eseuri finaliste și dintre acestea, 3 eseuri câștigătoare ale premiilor I, II, III. La analizarea lucrărilor se va ține cont de corectitudinea informațiilor prezentate, de creativitate și inventivitate, de originalitate și de corectitudinea gramaticală a eseurilor propuse în concurs. Decizia juriului este definitivă, nu se admit contestații.

3.1.5 Atât cei trei câștigători, cât și finaliștii vor fi anunțați public în ziua de 15 iunie, la ora 13.00, în cadrul emisiunii Infobuletin muzical de la Radio România Muzical, rezultatul fiind de asemenea afișat pe site-ul www.romania-muzical.ro/5minute.

3.1.6 Finaliștilor li se vor înmâna diplome; câștigătorii premiilor I, II și III vor primi premii constând în cărți oferite de Humanitas Junior și CD-uri cu muzică clasică oferite de Universal Music România. Valoarea pachetelor cu premii este de 600 lei - premiul I, 500 lei - premiul II și 400 lei - premiul III.

3.1.7 Pe parcursul zilei de 15 iunie, finaliștii și premianții vor fi contactați telefonic pentru a se stabili detaliile necesare transmiterii diplomelor și premiilor; câștigătorii din București își vor ridica premiile și diplomele de la sediul Radio România din București, câștigătorii din provincie vor primi premiile și diplomele prin poștă.

3.1.8 Copiile scanate ale eseurilor finaliste și câștigătoare vor fi postate pe site-ul www.romania-muzical.ro/5minute, începând cu data de 16 iunie.

3.1.9 Profesorii elevilor finaliști și câștigători vor primi diplome.

3.2 Secțiunea pentru elevii claselor primare - desene inspirate de muzică

3.2.1 se adresează elevilor din clasele primare. Participanții își asumă pe propria răspundere această calitate, cu acceptul părinților sau susținătorilor legali.

3.2.2 începând cu data de 3 mai 2017, Radio România Muzical va afișa pe site-ul propriu și va comunica prin inspectoratele școlare județene tematica concursului național de desene "Ascultă 5 minute de muzică clasică", adică concertul Vara din ciclul Anotimpurile de Antonio Vivaldi, lucrare audiată în școli în cadrul proiectului "Ascultă 5 minute de muzică clasică" și disponibilă oricând pentru reascultare pe site-ul proiectului, la adresa

http://www.romania-muzical.ro/5-minute/piese/piese-muzicale-pentru-elevi/2871/11

3.2.3 până la data de 31 mai 2016, elevii vor transmite către Radio România Muzical un desen/elev inspirat de audiția lucrării muzicale propuse la pct. 3.2.2. Numele elevului, clasa, școala, localitatea, județul precum și numele și prenumele învățătoarei/învățătorului, trebuie să se regăsească menționate pe spatele desenului. Transmiterea desenelor se poate realiza în două moduri: prin poștă, la adresa Radio România Muzical, camera 406, Str. Berthelot nr.60-64, sector 1, București (se iau în considerare desenele trimise până în data de 31 mai 2016 inclusiv, data poștei), sau online, desenele scanate urmând a fi trimise sau transferate la adresa cristina.comandasu@radioromania.ro.

3.2.4 Un juriu alcătuit din specialiști și redactori Radio România Muzical se va întruni în data de 14 iunie 2017 și va stabili 10 lucrări finaliste și dintre acestea, cele trei premiate. Criteriile de departajare sunt: creativitatea, și originalitatea în realizarea artistică a desenelor propuse în concurs. Decizia juriului este definitivă și nu se admit contestații.

3.2.5 Atât cei trei câștigători, cât și finaliștii vor fi anunțați public în ziua de 15 iunie, la ora 13.00, în cadrul emisiunii Infobuletin muzical de la Radio România Muzical, rezultatul fiind de asemenea afișat pe site-ul www.romania-muzical.ro/5minute.

3.1.6 Finaliștilor li se vor înmâna diplome; câștigătorii premiilor I, II și III vor primi premii constând în cărți oferite de Humanitas Junior și CD-uri cu muzică clasică oferite de Universal Music România. Valoarea pachetelor cu premii este de 600 lei - premiul I, 500 lei - premiul II și 400 lei - premiul III.

3.1.7 Pe parcursul zilei de 15 iunie, finaliștii și premianții vor fi căutați telefonic pentru a se stabili detaliile necesare transmiterii diplomelor și premiilor; câștigătorii din București își vor ridica premiile și diplomele de la sediul Radio România din București, câștigătorii din provincie vor primi premiile și diplomele prin poștă.

3.1.8 Copii scanate ale desenelor finaliste și câștigătoare vor fi postate pe site-ul www.romania-muzical.ro/5minute, începând cu data de 16 iunie.

3.1.9 Profesorii elevilor finaliști și câștigători vor primi diplome.

CAPITOLUL 4. PREMIILE ȘI PREMIEREA

4.1. Pentru ambele secțiuni ale concursului, premiile constau în pachete cu cărți și CD-uri oferite de Humanitas Junior și Universal Music România.

4.2. Pe spatele eseurilor și desenelor este obligatoriu să figureze numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea și județul de unde provine, precum și un număr de telefon la care poate fi contactat (al părintelui/tutorelui, profesorului sau al școlii de proveniență a elevului).

4.3. Câștigătorii vor fi contactați de reprezentanții Radio România Muzical, în 15 iunie, la numărul de telefon înscris pe eseu/desen.

4.4. În cazul în care finaliști/câștigători nu pot fi contactați în data de 15 iunie 2017 (telefonul închis, numărul incorect, etc.), câștigătorii/aparținătorii lor legali/profesorii lor sunt rugați să contacteze Radio România Muzical fie prin mail (cristina.comandasu@radioromania.ro), fie la telefon 0213031601 (tarif normal, între orele 9.00-16.00)

4.5 Premiile și diplomele finaliștilor/câștigătorilor din București vor fi ridicate de la sediul Radio România din str. Gen. Berthelot nr.60-64. Premiile câștigătorilor din provincie vor fi expediate prin poștă.

CAPITOLUL 5. PRECIZĂRI FINALE

5.1. Concursul este deschis tuturor participanților rezidenți în România, elevi din învățământul preuniversitar de stat și particular, conform categoriilor descrise la pct. 3.1.1 și 3.2.1 cu excepția membrilor familiilor salariaților Societății Române de Radiodifuziune și ai sponsorilor concursului, Humanitas și Universal Music România, până la gradul IV inclusiv.

5.2. Societatea Română de Radiodifuziune va păstra confidențialitatea tuturor datelor celor înscriși la concurs.

5.3. Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.romania-muzical.ro.

Mulțumiri sponsorului concursului pentru elevi:


Regulament întocmit în data de 27 aprilie 2017.