Arhivă : Evenimentele săptămânii Înapoi

Cântări de tradiție bizantină în rostire românească la 'Muzici tradiționale'

Publicat: joi, 2 Aprilie 2015 , ora 13.35


Această ediție se va difuza în 12 aprilie 2015, ziua când creștinii ortodocși sărbătoresc Sfintele Paști, Învierea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, numită în textele liturgice "Sfântă zi, al Praznicelor Praznic, și Sărbătoare a Sărbătorilor".

În bucuria și lumina Învierii, vom asculta cântări de tradiție bizantină în rostire românească, unul dintre elementele fundamentale pentru definirea spiritualității românești, prin care se exprimă plenar toată comoara duhovnicească a Ortodoxiei. Muzica de tradiție bizantină, numită și psaltică, este compusă și interpretată monodic, pe o singură voce, având melodia drept unic principiu de expresie sonoră, prin care se formulează unicitatea lui Dumnezeu, Căruia numai Lui I se cuvine laudă și slujire. Melodiile psaltice sunt însoțite de un sunet continuu, denumit ison, care le conferă o dimensiune suplimentară, prin reciprocitate și proiecție atemporală, comparabilă cu fondul de aur al icoanelor bizantine, simbolizând atotprezența lui Dumnezeu. Consemnată prin intermediul diferitelor sisteme de notație care au fost utilizate în decursul timpului, muzica bizantină evidențiază aspectul esențial și unic prin care s-a păstrat tradiția dinamică, mereu înnoită, a Ortodoxiei. Tradiția ortodoxă consideră că toată imnografia bizantină, identificată în manuscrise care coboară până în secolul al IX-lea și orânduită în slujbele de cult încă din primele veacuri ale creștinismului, a fost compusă prin inspirație directă, dumnezeiască.

Vom asculta cântări din Canonul Învierii, urmate de Stihirile Paștilor, traduse și adaptate, metric, ritmic și melodic, în limba română și vom încheia cu un fragment din stihira "Ziua Învierii", de la sfârșitul utreniei Paștilor. Canonul Învierii - poem imnografic de ample dimensiuni, alcătuit din nouă serii de ode, care cuprind, fiecare, mai multe strofe - a fost compus de Sfântul Ioan Damaskin, unul dintre cei mai importanți imnografi din secolul al VIII-lea. Textul descrie lumina cea neînserată și frumusețea nespusă a Zilei de Paști, prin admirabile figuri de stil (poetice, retorice și teologice), fiind realizat pe baza predicilor unui mare teolog al epocii, Sfântul Grigorie de Nazianz. Datorăm Grupului psaltic "Nectarie Protopsaltul" din București, valorificarea și interpretarea acestor compoziții, mai sus menționate, aflate în manuscrisele semnate de Visarion Ieromonahul (protopsalt și compozitor în cadrul Mănăstirii Neamț) și de Macarie Ieromonahul (profesor, traducător și compozitor), doi dintre muzicienii care au reprezentat cântarea de tradiție bizantină în rostire românească de la începutul secolului al XIX-lea.

În finalul acestei ediții speciale vă propun să medităm împreună asupra raportului dintre muzică și rugăciune, în taina cântărilor bizantine care au fost ridicate, mai ales prin retorica stilului calofonic, la înălțimea rugăciunii contemplative, a rugăciunii mai presus de cuvânt. Ele se disting prin tempoul rar și prin formulele melodico-ritmice ample, printr-un ambitus lărgit și prin inserția unor pasaje intermediare, numite kratime sau teriremuri, care le conferă puterea de a-l uni pe om cu Dumnezeu, în Duh și Adevăr. Prin toate aceste calități, muzica bizantină poate fi socotită firea Ortodoxiei, ascetică, mistică, rugăciune intonată, doxologie și, nu în ultimul rând, apropiere de Dumnezeu.

Vă invit, așadar, în 12 aprilie 2015, în Duminica Paștilor, de la ora 19.00, să ne bucurăm, cu bucurie sfântă, de lumina cea neînserată a Învierii și să ascultăm câteva cântări de tradiție bizantină în rostire românească, într-o ediție specială a emisiunii "Muzici tradiționale".

dr. Constantin Secară,
etnomuzicolog