Ilie Dumitrascu

Curriculum vitae

ILIE DUMITRAŞCU
Data naşterii: 03.09.1944
Locul naşterii: Bodeşti, judeţul Vâlcea
Domiciliul: Braşov. Mobil: 0746043144

STUDII

1961 – 1966: Liceul de Muzică George Enescu din Bucureşti;
1966 – 1971: Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti;
1975 – 1980: Facultatea de Istorie - Filozofie a Universităţii din Bucureşti;
1999: - doctor în muzicologie al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, cu teza Episteme filosofico-muzicale asupra istoriei esteticii;
2002: - doctor în filosofie al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, cu teza Emil Cioran-coerenţa unui antisistem.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
1971 - 1972: redactor (colaborator) la Editura Muzicală din Bucureşti;
1972 - 1994: profesor în învăţământul liceal din Braşov;
1995 - lector la Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov;
2000 - conferenţiar la Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov;
2007 – profesor universitar la Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov.

EXPERIENŢĂ MANAGERIALĂ
1996 – 1999: secretar ştiinţific al Facultăţii de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov;
2004 – 2009 decan al Facultăţii de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ
I. Participare la concursuri internaţionale:
1993, participare la Concursul Rousseau organizat de Consiliul Cultural al Ambasadei Franţei în România, cu eseul Est-il encore possible de sinterroger?
II. Premii obţinute:
1984, premiul revistei Astra, la concursul de receptare critică a poeziei moderne, pentru comentariul Metafora stâlpului la poemul “Către pace”, de Nichita Stănescu.
III. Alte activităţi publicistice şi media :
a) peste 80 de eseuri, articole, cronici în reviste de specialitate şi ziare de importanţă locală şi naţională.
b) conferinţe radiofonice pe tema Estetica textelor biblice, martie - aprilie 1997;
c) comunicări ştiinţifice în cadrul unor simpozioane naţionale şi internaţionale;
d) lucrări publicate în volume colective şi în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Transilvania din Braşov.

CĂRŢI PUBLICATE (UNIC AUTOR)
1. Trei ipostaze ale infinitului în arta românească, Braşov, Editura Canti, 1998;
2. .Episteme filosofico-muzicale asupra istoriei esteticii, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 1999;
3. Istoria muzicii româneşti, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2004;
4. Esenţa fiinţei muzicale, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007;
5. Introducere în fenomenologia discursului muzical, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007;
6. Estetica şi filosofia muzicii, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007;
7. Ce spun filosofii despre frumosul muzical, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007;
8. Concepte şi principii în estetica muzicii, Braşov, Editura Lux Libris, 2008;
9. Emil Cioran, coerenţa unui antisistem, Braşov, Editura Lux Libris, 2008;
10. Fenomenologia discursului muzical, Braşov, Editura Lux Libris, 2009;
11. 11 aforisme şi alte fragmente, Braşov, Editura Lux Libris, 2009.